Uudised» 2017

30.11.2017 Probleemne mängimine üle maailma

Hasartmängimist nähakse kui sotsiaalselt aktsepteeritud vabaaja veetmise viisi. Kui osade jaoks on see ohutu ja nauditav tegevus, siis teiste jaoks võib hasartmängude mängimine muutuda probleemiks, millega kaasnevad tõsised sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed. Seega peetakse probleemset hasartmängimist üheks rahvatervise murekohaks. Hasartmängimise levikut ja trende tuleb monitoorida, et uurida kultuurikonteksti mõju hasartmängimisele, hinnata poliitika efektiivsust probleemse hasartmängimisega seotud kahjude ennetamisel ning seada prioriteete uuringute läbiviimisel ja poliitika kujundamisel.

Et tulemused oleksid aastate lõikes võrreldavad nii riigi siseselt kui riikide vaheliselt, on hasartmängude mängimist ja hasartmängusõltuvust vaja korrapäraselt ja süstemaatiliselt uurida. See eeldab ühiste meetodite kasutamist ja tulemuste avaldamist rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades. Galado ja Griffithsi 2016. aasta ülevaateartiklist selgub, et suurem osa probleemse hasartmängimise uuringutest on läbi viidud Euroopas, Aasias, Põhja-Ameerikas ja Okeaanias. Tulemused üle maailma näitavad, et enamus on oma elu jooksul hasartmänge mänginud ja mängijaid on rohkem kui mittemängijaid. Viimase aasta jooksul hasartmänge mänginutest 0.15.8% ning elu jooksul hasartmänge mänginutest 0.76.5% vastab probleemse hasartmängimise diagnostilistele kriteeriumitele.

Uuringute järgi ilmneb probleemne hasartmängimine maailmas rohkem meeste, vallaliste või lahutatute, noorte, etniliste vähemuste, välismaal sündinute, töötute ja madala sissetuleku või haridustasemega inimeste seas. Erandiks on Eesti, kus riskigruppi kuuluvad nii madala kui kõrge sissetulekuga inimesed. Autorid toovad välja, et Euroopa Liidus on viimaste aastakümnete jooksul mindud järjest liberaalsema ja jätkusuutlikuma hasartmängupoliitika suunas. Kui üldiselt on probleemne hasartmängimine selle valguses olnud stabiilne, siis Eestis on see alates 90-ndatest olnud tõusuteel. Eesti on artiklis mainitud riikide seas üks kõrgemate näitajatega riike, mis vajab autorite sõnul probleemsest hasartmängimisest tulenevate kahjude ennetamiseks paremat hasartmängupoliitikat.

Allikas:
Calado, F., & Griffiths, M. D. (2016). Problem gambling worldwide: An update and systematic review of empirical research (20002015). Journal of behavioral addictions, 5(4), 592-613.
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee