Uudised» 2015

Seminaritöö hasartmängusõltuvuse teemal

Tartu Ülikooli psühholoogia tudeng Sandra Volmer kirjutas seminaritöö hasartmängurluse teemal, tehes andmete saamiseks koostööd ka Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskusega. Täpsemalt uuris ta, kuivõrd efektiivselt ennustab hasartmängurlust tasu edasilükkamise üksikküsimus.

Uurimuses osales 1666 inimest, kes olid viimase 2 aasta jooksul kokku puutunud hasartmängurlusega ja nad valiti välja Eesti rahvastikuregistrist. Leiti, et tasu edasilükkamine on seotud mängusõltuvuse riskiga. Kärsitutel inimestel on umbes 3,9 korda suurem tõenäosus kuuluda kõrge mängusõltuvuse riskigruppi kui kannatlikel inimestel. Mängurite keskmist panust mõjutab tasu edasilükkamine interaktsioonis kahe demograafilise muutujaga, milleks on vanus ja haridus. Tulemustest järeldati, et tasu edasilükkamise üksikküsimus on efektiivne mängurluskäitumise ennustaja.

Seminaritööd saab lugeda SIIT.
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee