Uudised» 2014

17.12.14 Hasartmängusõltuvuse riskirühm on mängijate hulgas vähenenud

Valminud on Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse algatusel TNS Emori poolt läbi viidud uuring „Eesti elanikkonna kokkupuuted hasartmängudega 2014“. Samalaadseid uuringuid on Eestis läbi viidud aastast 2006. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada hasartmängude mängimise ja mängusõltuvuse ulatus Eestis, sihtgrupiks 15-74 aastased Eesti alalised elanikud. Kokku oli vastajaid 3496.

Tulemused näitavad, et hasartmängusõltuvuse riskirühm on vähenenud nii mängijate seas kui pikemas perspektiivis elanikkonnas üldiselt.
Riskirühma kuulus 2014 aastal 3,6% kogu uuritud elanikkonnast ja 6% kunagi hasartmänge mänginutest (2012. aastal olid vastavad näitajad 5% ja 10% ning 2010. aastal 9% ja 13%). Tõenäoliselt patoloogiliste mängijate rühma kuulus 0,7% kogu elanikkonnast ja 1,4% kõigist mängijatest (2012. aastal olid vastavad näitajad 1% ja 3% ning 2010. aastal 3% ja 4%).
Lähemalt saad lugeda: link uuringule
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee