Uudised» 2012

11.12.2012 PRESSITEADE: Iga teine Eesti 15–74-aastane elanik on mänginud hasartmänge raha peale

Täna, 11. detsembril tutvustati Rahandusministeeriumis Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse algatusel TNS Emori poolt läbi viidud uurimust „Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 15.-74 a. elanikkonnas“. Uuringu tulemustest selgus, et hasartmänge on raha peale mänginud 47% küsitletutest. Kogu elanikkonnast oleks see umbkaudu 481 400 inimest.

Kuigi raha peale mängimise tase on kõrge, on võrreldes 2010. aastal läbiviidud uuringuga hasartmänge raha peale mänginute osakaal elanikkonnas vähenenud pea kõikide mänguliikide lõikes.

5% Eesti 15-74-aastastest elanikest kuuluvad hasartmängusõltuvuse riskirühma ehk on probleemidega mängijad. Probleemidega mängijaid leidub kõige enam meeste, noorte ning töötute seas. Positiivse suundumusena saab kinnitada hasartmängusõltuvuse riski alanemist nii elanikkonnas tervikuna kui ka mängijate hulgas, kuid võrreldes 2010. aastaga on riskirühma kuuluvate mängijate probleemid süvenenud ja nad on sagedamini nõustunud väidetega, mis viitavad hasartmängusõltuvuse riskile.

Uuringust selgus ka, et hasartmänge on mänginud märkimisväärne osa noortest, kes ei tohiks seadusest tulenevate vanusepiirangute tõttu seda teha. Noored on mänginud sõltumata kehtivatest vanusepiirangutest internetis ja väljaspool internetti nii kasiinomänge, osalenud kihlvedudes ja spordiennustustes, mänginud loteriid ja kiirloteriid.

Hasartmängude mängijate ning mittemängijate suhtumine kehtivatesse seadusandlikesse hasartmängude mängimisega seotud piirangutesse on sarnane. Enamik nõustub, et mõistlik vanusepiirang kasiinomängude ja pokkeri mängimisele on 21 eluaastat ja et riik peaks litsenseerimata internetikasiinodesse suhtuma maksimaalse rangusega. Mängijate jaoks on oluline, et hasartmängukorraldajad, kelle mänge nad internetis mängivad, omaksid Eestis tegevusluba ja nad suhtuvad pigem hästi ka kohtustuslikku enesetuvastamisesse ja oma isiku registreerimisse kasiinosse sisenemisel.

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli ülevaate andmine Eesti elanikkonna mängukäitumisest, selle hetkeseisust ja muutustest viimaste aastate jooksul, hasartmängusõltuvuse riskirühmadest ning elanikkonna suhtumisest ja teadlikkusest hasartmängude mängimisega seotud vanuselistest ja muudest seadusandlikest piirangutest.

Uuringut finantseeris rahandusministeerium, toetasid Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit, Eesti Loto ja AS Pafer.

Eesti- ja inglisekeelse uuringu lõpparuande leiab huvitatu SIIT » , venekeelse SIIT »
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee