Uudised» 2012

26.11.2012 ÕPETAJARAAMATU KOOLITUSED Tartus ja Tallinnas

HNK spetsialistide ja Inimese§petuse Ühingu koostööna valmis hiljuti ÕPETAJARAAMAT "Arvuti- ja internetisõltuvuse ennetus põhikooli III astme ja gümnaasiumi õpilastele".

Õpetajaraamat on mõeldud arvuti- ja internetisõltuvuse alase ennetustegevuse toetamiseks ja läbiviimiseks klassiruumis ning sisaldab teoreetilist ülevaadet arvuti- ja internetisõltuvuse väljakujunemisest, riskiteguritest, abi- ja sekkumise võimalustest, praktilisi juhiseid õpetajale teemakohaste arutelude läbiviimiseks ning õpilase töölehti.

2013. aasta jaanuaris alustab HNK koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga ÕPETAJARAAMATU koolitustega.

Täpsema info koolituste korralduse, koolitusel osalemise võimalustest ning registreerumise lehed leiab huvitatu siit:KOOLITUS_TALLINN_ 2013jaan-veebr.pdf
KOOLITUS_TARTU_ 2013jaan-veebr.pdf
REG.LEHT_TALLINN.doc
REG.LEHT_TARTU.doc/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee