Uudised» 2012

21.08.2012 FOOKUSES: Uuring 25 Euroopa riigi laste internetikasutusest

Villu Päärt on koostanud portaalis NOVAATOR » väärt ülevaate 25 Euroopa riigi laste internetikasutust käsitlevast uuringust EU Kids Online ». Uuringu raames küsitleti 25 Euroopa riigi rohkem kui 25 000 internetikasutajat vanuses 9-16-aastat. Eestis olid küsitletavateks tuhat last ja lapsevanemat.

Ülevaatest loeme muuhulgas, et ...
... sotsiaalvõrgustikke kasutavatest Eesti lastest 29 protsenti omab avalikku profiili, millel leiduvale infole on kõigil võimalik vabalt ligi pääseda. 27 protsenti lastest näitab profiilil oma aadressi või telefoninumbrit, viiendik lapsi esineb profiilis vale vanusega.

... Tartu Ülikooli meediauuringute professor Veronika Kalmus, kes juhtis uuringut Eestis, ütles, et võrreldes Lääne-Euroopa riikidega on just meie praegune lapsevanemate põlvkond saanud internetikogemuse mõnevõrra hiljem.
“Siiski oleks meie õige koht pigem rühmas “kõrgem kasutus, kõrgem risk”,” ütles ta. “Eesti paistab uuringus silma nii selle poolest, et lapsed kasutavad internetti ja suhtlusvõrgustikke rohkem ning puutuvad ka sagemini kokku häiriva sisu ja ebameeldivate olukordadega.”

Hea lugeja! Soovitame eelpool nimetatud uuringusse ning ka selle eestikeelsesse ülevaatesse tõsielt süveneda. Projekti kodulehelt » leiad põnevat ja kasulikku lugemist veel lisaks./\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee