Uudised» 2012

22.01.2012 FOOKUSES: Peamised motivaatorid, miks mängimisest tingitud probleemidele abi otsitakse

Patoloogiline ja probleemne hasartmängimine on sageli seotud kahjudega – mitte ainult finantsiliste raskustega, vaid ka suhteprobleemidega perekonnas ja/või sõpradega ning vaimse tervise ja üleüldise funktsioneerimise häirumisega.
Mängusõltuvuse raviks eksisteerib küll efektiivseid teraapavõimalusi, kuid võrreldes mängusõltuvuse levikuga, otsivad ravivõimalusi suhteliselt vähesed inimesed.

Mis siis on peamised motiivid, mis panevad mängusõltuvuses olevaid inimes abi otsima, selle asemel, et proovida iseseisvalt oma probleemidega toime tulla?

Helen Suurvali toob oma uurimuses välja kolm sekkumisviisi mängukäitumisse ja nende sekkumisviiside peamised motivaatorid.

1) Teraapiast otsitakse abi peamiselt selleks, et leevendust saada mängimisest tulenevatele probleemidele nagu finantsilised raskused, suhteprobleemid, negatiivsed emotsioonid, tööalased/juriidilised probleemid, füüsilise tervise halvenemine. Teraapiast abi otsivad inimesed ei märkinud motivaatorina vajadust muuta oma elustiili või arusaamist, et mängimisega nad ei võida ja seetõttu on kaotanud mängimise vastu huvi.

2) Mängusõltlased, kes on iseseisvalt võtnud vastu otsuse mängimine lõpetada, märkisid peamiste motivaatoritena vajadust muuta oma elukeskkonda, elustiili, arutlevad mängimise plusside ja miinuste üle, võtavad arvesse oma mängimise mõju teistele ja suhete olulisuse, samuti negatiivsed mõjud majanduslikule seisundile.

3) Mängukeelu kehtestanud mängurid sarnanevad oma motiividelt enam neile mänguritele, kes otsivad abi teraapiast: peamiselt motiveerisid neid suhteprobleemid, negatiivsed emotsioonid ja majanduslikud raskused. Soov saavutada kontroll oma mängimise üle ei olnud seotud elustiili muutustega või mängimise olemuse mõistmisega. Teraapiast abi otsinud inimestest eristas neid asjaolu, et oma probleemile sooviti leida lahendust ainult väliste vahenditega, mitte sisemise muutumise plaaniga või puudus usk oma sisemistesse ressurssidesse täielikult.

Refereeritud artiklist: Suurvali, H; Hodgins, D.C; Cunningham J.A. (2009). Motivators for Resolving or Seeking Help for Gambling Problems: A Review of the Empirical Literature. Journal of Gambling Studies, 26

Inglisekeelse originaalartikli leiad SIIT »
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee