Uudised» 2011

23.02.2011 Lühiülevaade HNK tegevusest aastatel august, 2008 - detsember, 2010

Alates nõustamiskeskuse avamisest 18.08.2008, on nõustamisel ja teraapias käinud 276 inimest. Neist 141-l on endal olnud probleemid mängimisega, 95 inimest on pöördunud seetõttu, et mängimisega seotud probleem on lähedasel.

2009-ndal aastal laienes nõustamiskeskuse tegevus hasartmängusõltuvuse nõustamiselt ja psühhoteraapialt lisaks ka arvuti- ja internetisõltuvuse nõustamisele, mistõttu on tänaseks pöördujate keskmine vanus muutunud ka nooremaks.
Noorim abivajaja on olnud 13. aastane, vanim 67, keskmine pöördujate vanus jääb siiksi 30-ndatesse aastatesse.

Peamiselt on mängimisest tingitud probleemidaga nõustamisele pöördunud meesterahvad, naiste osakaal on 20%.

Nõustamiskeskusesse pöördunud arvuti- ja interneti vahendusel mängijate osakaal on olnud tõusvas trendis. Kui 2008. aastal oli arvuti vahendusel mängijatest abivajajate protsent 0, siis 2010. aasta lõpuks oli arvuti- ja interneti vahendusel mängimise probleemiga inimesi pea 20% pöördujatest.
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee