Uudised» 2010

03.03.2010 Uuringu läbiviimiseks võitis hanke TNS Emor

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse poolt tellitava teenuse, uuringu „ELANIKKONNA KOKKUPUUDE HASART- JA ÕNNEMÄNGUDEGA”, 15-74 aastaste elanikkonnas, hanke võitis AS Emor.

Uuring on üheks tegevuseks HNK projekti „Sotsiaalse kaasatuse ja vastutuse suurendamine probleemse mängukäitumise leviku hindamisel ja pidurdamisel“ elluviimisel. Uuringu kaudu loodame saada ülevaate mängusõltuvuse levikust ja olukorrast Eestis.

Projekti finantseerib Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee