Uudised» 2010

02.02.2010 Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus jätkab ka käesoleval aastal mängusõltuvuses inimeste TASUTA nõustamist

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuses saavad tasuta nõustamist ja psühhoteraapiat mängusõltuvuses inimesed ja nende lähedased nii eesti - kui vene keeles Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Kohtla-Järvel.

2009. aastal osales Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuses nõustamisel ja psühhoteraapias 143 inimest. Uue trendina saab välja tuua interneti vahendusel mängusõltuvusse sattunud inimeste arvu kasvu 2009. aastal võrreldes 2008.aastaga. Seetõttu pöörab Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus käesoleval aastal erilise rõhu teraapiaprogrammi täiendamisele ja suunamisele arvuti- ja internetisõltuvusega noorte ja täiskasvanute raviks. Keskuse tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Avatud Ühiskonna Eriprogramm Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lisaks viib Hasartmängusõltuvuse Nõustmiskeskus käesoleval aastal läbi laiaulatusliku uuringu, mille eesmärgiks on saada ülevaade elanikkonna mängukäitumise ja –sõltuvuse levikust Eestis. Uuringut finantseerib Vabaühenduste fond , mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee