Uudised» 2008

19.11.2008 Tallinna 21.Kooli abiturientide töövarjupäev HNK-s

Uudse koostöövormina käisid töövarjupäevade (TVP) raames HNK tööde-tegemistega tutvumas ning psühholoogi igapäevasesse tööellu pilku heitmas Tallinna 21. Kooli abituriendid.

Tallinna 21. Kooli kodulehelt loeme, et “TVP annab ellu astuvale inimesele võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka inimese "päristöö" olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad. Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva tööprotsessi sekkumata. Seega ei sega "töövari" jälgitava päevaplaani. Samas garanteerib noore kaasamine tööülesannete jälgimisse rutiinivaba ja mõlemapoolselt äärmiselt huvitava päeva “ (www.21k.ee) .
/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee