Avaleht» LEVIKU-UURING 2017

2017. aastal viidi läbi HNK poolt tellitud kordusuuring “Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2017” eesmärgiga anda ülevaade Eesti elanikkonna mängukäitumisest, selle hetkeseisust ja muutustest viimaste aastate jooksul.

Uuringu viis läbi Faktum & Ariko. Uuringu läbiviimine rahastati EV Rahandusministeeriumi, Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu ja Eesti Loto ühisprojektina.

Uuringu eesmärk on anda ülevaade Eesti elanikkonna mängukäitumisest, selle hetkeseisust ja muutustest viimaste aastate jooksul. Peamised uuringuvaldkonnad olid:
§ elanikkonna jagunemine hasartmängudega kokkupuute alusel;
§ hasartmängusõltuvuse riskirühmad ja nende taust;
§ internetis hasartmängude mängimise kogemus ja eelistused.

Kokkuvõtteid kõigi uuringu eesmärkide osas ning tulemustest võrreldes varasematel aastatel läbiviidud uuringutega, saab lugeda lisatud uuringu lõpparuandest:

LEVIKU-UURING 2017 »
Gambling Report 2017 »/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee