Avaleht» LEVIKU-UURING 2014

2014 aastal viidi läbi HNK poolt tellitud kordusuuring “Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014” eesmärgiga anda ülevaade Eesti elanikkonna mängukäitumisest, selle hetkeseisust ja muutustest viimaste aastate jooksul.
Uuringu viis läbi TNS Emor. Uuringu läbiviimine rahastati EV Rahandusministeeriumi, Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu ja Eesti Loto ühisprojektina.

Peamised uuringuvaldkonnad olid:
- elanikkonna jagunemine hasartmängudega kokkupuute alusel;
- hasartmängusõltuvuse riskirühmad ja nende taust;
- internetis hasartmängude mängimisega seotud kogemused ja eelistused;
- SMS- ja kiirlaenud

Kokkuvõtteid kõigi uuringu eesmärkide osas ning tulemustest võrreldes varasematel aastatel läbiviidud uuringutega, saab lugeda lisatud uuringu lõpparuandest:
LEVIKU-UURING 2014 »
GAMBLING PREVALENCE IN ESTONIA 2014 »/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee