Avaleht» LEVIKU-UURING 2010

Kolmest Eesti elanikust kaks on mänginud raha peale hasart- ja õnnemänge

Käesoleval aastal Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse algatusel Emori poolt läbi viidud leviku-uuringu "Eesti elanike kokkupuuted hasart- ja õnnemängudega 15.-74.a. elanikkonnas" peamiseks eesmärgiks oli ülevaate saamine Eesti elanikkonna mängukäitumisest, selle hetkeseisust ning muutustest viimaste aastate jooksul. Lisaks uuriti lapsepõlve ja hilisema mängukäitumise vahelisi seoseid ning viimastel aastatel rakendunud seaduse muudatuste mõju.
Uuringu tulemustest selgus, et 65 protsenti Eesti 15-74 aastasest elanikkonnast ehk 675 tuhat inimest on pärast 15-ndat eluaastat mänginud raha peale hasart- ja õnnemänge. Tüüpiline hasart- ja õnnemängija on noor või keskealine eesti mees, pigem keskmisest kõrgema sissetuleku ja ametipositsiooniga, samuti on mängijate seas palju õpilasi-üliõpilasi. Kogu mängijaskonna profiil on muutunud nooremaks aga ka haritumaks kaughasartmängijate lisandumise tõttu.
Hasartmängusõltuvuse riskirühm moodustab 8 protsenti Eesti 15.-74.a. elanikkonnast ning 13 protsenti hasart- ja õnnemängude mängijatest. Võrreldes 2006.a läbiviidud analoogse uuringuga on hasartmängusõltuvuse riskiga elanike osakaal veidi vähenenud; vähenenud on suure ja keskmise hasartmängusõltuvuse riskiga mängijate (2006 6 protsenti, 2010 3 protsenti) osakaal elanikkonnas, kuid lisandunud on väikese hasartmängusõltuvuse riskiga mängijaid (2006. a- 4 protsenti, 2010. a - 10 protsenti). Hasartmängusõltuvuse tõenäosust hilisemas elus on praeguste 15-35 a seas suurendanud eelkõige lapsepõlves raha, punktide vm auhindade peale arvutis ja internetikeskkondades ning mänguautomaatidel mängimine, kihlvedudes ja ennustustes osalemine.

Uuringut finantseeris Vabaühenduse Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel, kaasfinantseeris EV Rahandusministeerium ning uuringu läbiviimise partner oli EV Sotsiaalministeerium.
Uuringu lõpparuanne on lisatud PDF formaadis: Leviku-uuring_2010/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee