Avaleht» Sotsiaalselt vastutustundlik mängukorraldaja/ettevõtja

Sotsiaalselt vastutustundlik mängukorraldaja ja/või ettevõtja rakendab praktikat ja poliitikat, mis ennetab ning vähendab mängukäitumisest tulenevaid
probleeme:
- Vastutab, et klient oleks teadlik riskidest, mida ülemäärane mängimine kaasa toob, sh. jagab teavet abivõimalustest;
- Loob protseduurid, mis võimaldavad kliendil oma mänguaktiivsust juhtida;
- Koolitab oma personali, et nad omandaksid oskused ja strateegiad tulemaks toime riskimänguritega ning tunneksid ära viited mängusõltuvusele varases staadiumis;
- Kasutab tarkvara või programmi, mis võimaldab riski all oleval mängijal hoida kontrolli oma mängukäitumise üle – aeg, limiidid jms;
- Aitab ja/või toetab ennetus- ja ravitegevuse korraldamist ühiskonnas.

HNK partnerid sotsiaalselt vastutustundliku mängimise edendajatena Eestis on:
- Eesti Loto AS
- Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit (EHKL)
- Olympic Casino/\/\

Aadress: Tatari 25-303, Tallinn 10116, telefon: (+372)15410, e-post: info@15410.ee